Showing all 11 results

Băng Keo Thông Dụng

Băng keo 2 mặt trắng nước

6,900 

Băng Keo Thông Dụng

Băng Keo 2 mặt Vàng đậm

6,900 

Băng Keo Thông Dụng

Băng Keo Điện Na No

3,500 

Băng Keo Thông Dụng

Băng keo đục dán thùng

Băng Keo Thông Dụng

Băng Keo trong dán Thùng

9,900 
Sale!

Băng Keo Thông Dụng

Băng keo Vải (Duck Tape)

17,500  15,500