Tag Archives: Băng keo sợi thủy tinh

Băng keo Sợi Thủy Tinh (Filament)

bang-keo-opp-co-chi

 Băng Keo Sợi Thủy Tinh (Filament) Băng keo sợi thủy tinh (Filament) Hay còn gọi là băng keo cường lực hay opp Sợi thủy tinh! Được trải trên gốc opp và pvc với cái sợ thủy tinh đan trên bề mặt keo .   ( Băng keo Sợi thủy tinh) Đặc tính của Băng keo […]